Ravaneto IVRavaneto IV
tecnica mista
40x40x5cm
2013