Ravaneto I"Ravaneto I"
48x32x24cm
Travertino e cemento
2013